Privacyverklaring

Interaction Force begrijpt dat uw privacy belangrijk is voor u en dat u belang hecht aan hoe uw persoonsgegevens gebruikt worden. Wij respecteren en waarderen de privacy van al onze klanten, cliënten (klanten van klanten) en werknemers en zullen persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken op de manieren die hier worden beschreven, en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en uw rechten volgens de wet.

1. Informatie Over Ons Interaction Force B.V.B.A.
Service provider, DPO service provider, software development and integration services, SAAS services, Consultancy services, delivery and implementation of contact center solution and telephony solutions, telecom services.

Geregistreerd in België onder bedrijfsnummer 0881.395.745.
Geregistreerd adres: Alexander Franckstraat 256/2 B – 2530 BOECHOUT.
Btw-nummer: BE 0881.395.745.
Functionaris voor gegevensbescherming: Karen Rummens.
E-mailadres: k.rummens@interaction-force.net.
Telefoonnummer: +32 475 43 45 71.
Adres: Alexander Franckstraat 256/2 B – 2530 BOECHOUT.

2. Wat Houdt Deze Verklaring In?

Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken: hoe ze verzameld worden, hoe ze bewaard worden en hoe ze verwerkt worden. Ook worden uw rechten uiteengezet die u hebt volgens de wet met betrekking tot uw persoonsgegevens.

3. Wat zijn Persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) (de “AVG”, beter bekend onder de Engelse afkorting “GDPR”) als ‘alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer’.
Persoonsgegevens zijn, in eenvoudigere termen, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens omvatten voor de hand liggende informatie zoals uw naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende informatie zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online identificatiemiddelen.
De persoonsgegevens die wij gebruiken, staan beschreven in Deel 5, zie verder.

4. Wat Zijn Mijn Rechten?
Volgens de AVG, heeft u de volgende rechten, waar wij ons altijd voor zullen inzetten:

 1. Het recht om geïnformeerd te worden over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring vertelt u alles wat u moet weten, maar u kunt altijd contact met ons opnemen aan de hand van de gegevens in Deel 11 voor meer informatie of om vragen te stellen.
 2. Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. In Deel 10 wordt uitgelegd hoe u dit doet.
 3. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien uw persoonsgegevens die wij bewaren onjuist of onvolledig zijn. Gelieve contact met ons op te nemen aan de hand van de gegevens in Deel 11 voor meer informatie.
 4. Het recht op vergetelheid, d.w.z. het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens die wij bezitten te wissen of op een andere manier te verwijderen. Gelieve contact met ons op te nemen aan de hand van de gegevens in Deel 11 voor meer informatie.
 5. Het recht op beperking (d.w.z. het voorkomen) van verwerking van uw persoonsgegevens.
 6. Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons voor een bepaald doel of bepaalde doelen.
 7. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat u ons in veel gevallen kunt vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die wij bewaren voor hergebruik met een andere dienst of bedrijf.

Gelieve contact met ons op te nemen aan de hand van de gegevens in Deel 11 voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens of over het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven beschreven.
Verdere informatie over uw rechten kunt u ook verkrijgen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit.
Als u een reden hebt om klacht in te dienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u het recht dat te doen bij de Gegevensbeschermings-autoriteit.

5. Welke Persoonsgegevens Verzamelen Jullie?
Mogelijk verzamelen we sommige of alle van de volgende persoonlijke gegevens (dit kan variëren afhankelijk van uw relatie met ons):

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • Beroep;
 • Betalingsinformatie;
 • Telecommunicatie-informatie;
 • Informatie i.v.m. gegevensbescherming (als FG);
 • Ticketinformatie (trouble-shooting/support).

Uw persoonsgegevens worden verkregen van de volgende derden:

 • Telecomprovider;
 • Callcentersoftwareprovider;
 • Onze klanten.

6. Hoe Gebruiken Jullie Mijn Persoonsgegevens?
Volgens de AVG moeten we altijd een wettelijke basis hebben voor het gebruik van persoonsgegevens. Dit kan zijn omdat de gegevens noodzakelijk zijn voor onze uitvoering van een contract van onze klanten (de verwerkers) met u, omdat u hebt ingestemd met ons gebruik van uw persoonsgegevens of omdat het in ons legitieme zakelijke belang is om ze te gebruiken. Uw persoonsgegevens kunnen voor een van de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Uw account aanmaken en beheren.
 • Onze diensten aan u leveren. Uw persoonsgegevens zijn nodig om een indirecte overeenkomst met u aan te gaan.
 • Onze diensten voor u personaliseren en op maat maken.
 • Communiceren met u. Dit kan reacties op e-mails of oproepen van u inhouden.
 • U per e-mail en per post informatie verstrekken waarvoor u zich heeft aangemeld (u kunt zich te allen tijde afmelden of kiezen voor een opt-out bij de verwerker).
 • Uitvoeren van alle FG-acties namens onze AVG-/DPO-klanten.

Met uw toestemming en/of waar door de wet toegestaan, gebruiken we uw persoonsgegevens mogelijk ook voor marketingdoeleinden, waaronder mogelijk contact met u opnemen via e-mail, sms of post met informatie, nieuws en aanbiedingen over onze producten en diensten. U krijgt geen onwettige marketing of spam toegestuurd. We zullen er altijd naar streven om uw rechten volledig te beschermen en te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de AVG en de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, en u zult altijd de mogelijkheid hebben om voor een opt-out te kiezen.

7. Hoe Lang Bewaren Jullie Mijn Persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is op grond van de reden(en) waarom deze voor het eerst werden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen dus voor de volgende periodes worden bewaard (of, indien er geen vaste periode is, zullen de volgende factoren worden gebruikt om te bepalen hoe lang ze worden bewaard):

 • Informatie i.v.m. FG: 6 maanden na afsluiting van een verzoek;
 • Informatie i.v.m. troubleshooting/support: 6 maanden na afsluiting van een ticket;
 • CDR (Call Detail Information): 1 jaar.

8. Hoe en Waar Worden Mijn Persoonsgegevens Opgeslagen of Overgedragen?
Wij kunnen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of doorgeven in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de “EER” bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze landen staan bekend als “derde landen” en hebben mogelijk minder strenge gegevensbeschermingswetten dan in België en/of de EER. Dit betekent dat wij bijkomende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo veilig en beveiligd worden behandeld als binnen België en onder de AVG.
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor ons en om uw gegevens te beschermen, nemen we een aantal belangrijke maatregelen.

9. Delen Jullie Mijn Persoonsgegevens?
Soms sluiten wij een overeenkomst met de volgende derden om namens ons producten en diensten aan u te leveren. Het kan hierbij gaan om het verwerken van betalingen, leveringen en marketing. In sommige gevallen kan het zijn dat deze derden toegang nodig hebben tot sommige of al uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.

 • Nixxis, onze Contact-Center-Solutionprovider.
 • Amazon, onze Cloudprovider.
 • Maniterm and Voxbone, onze uitgaande telecomproviders.
 • Voxbone, onze inkomende telecomprovider.

Als een derde partij uw persoonsgegevens nodig heeft, zoals hierboven beschreven, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld, in overeenstemming met uw rechten, onze verplichtingen en de verplichtingen van de derde partij volgens de wet en onze bedrijfsregels.
Mogelijk sluiten we soms contracten af met derden (zoals hierboven beschreven) die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd (de “EER” bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde partij buiten de EER, zullen wij passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo veilig worden behandeld als binnen de EU en volgens de AVG, zoals hierboven in Deel 8 is uiteengezet.
In sommige beperkte omstandigheden kan het zijn dat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van u, te delen als we betrokken zijn bij gerechtelijke procedures of als we voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

10. Hoe Krijg Ik Toegang tot Mijn Persoonsgegevens?
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben, kunt u ons vragen om details van die persoonsgegevens en om een kopie daarvan (daar waar dergelijke persoonsgegevens bewaard worden). Dit staat bekend als een “subject access request” (“verzoek om toegang van de betrokkene”).
Alle verzoeken om toegang van de betrokkene moeten schriftelijk worden ingediend en naar het in Deel 11 vermelde e-mail- of postadres worden gestuurd. Om dit u zo gemakkelijk mogelijk te maken, kunt u een Subject Access Request Form gebruiken. U bent niet verplicht om dit formulier te gebruiken, maar het is de gemakkelijkste manier om ons alles te vertellen wat we moeten weten om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren.
Normaal gesproken zijn er geen kosten verbonden aan een verzoek om toegang van de betrokkene. Als uw verzoek ‘kennelijk ongegrond of excessief’ is (bijvoorbeeld als u herhaaldelijk een verzoek indient), kunnen er kosten in rekening worden gebracht om onze administratieve kosten voor het beantwoorden te dekken.
Wij beantwoorden uw verzoek om toegang van de betrokkene binnen minder dan een maand na ontvangst. Normaal gesproken streven wij ernaar om binnen die termijn een volledig antwoord te geven, inclusief een kopie van uw persoonlijke gegevens. In sommige gevallen, met name als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn tot maximaal drie maanden na de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van onze vorderingen.

11. Hoe Kan Ik Jullie Contacteren?
Om contact met ons op te nemen over alles wat te maken heeft met uw persoonsgegevens en gegevensbescherming, inclusief het indienen van een verzoek om toegang van de betrokkene, gelieve de volgende gegevens te gebruiken (ter attentie van Karen Rummens):

 • E-mailadres: k.rummens@interaction-force.net.
 • Telefoonnummer: +32 475 43 45 71.
 • Adres: Alexander Franckstraat 256/2 B – 2530 BOECHOUT.

12. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als we ons bedrijf veranderen op een manier die invloed heeft op de bescherming van persoonsgegevens.
Eventuele wijzigingen worden in een laatste versie beschikbaar gesteld op onze website.