GDPR compliance

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR van kracht. Gespecialiseerd in contactcenters, begeleiden wij organisaties als DPO. Wij werken niet alleen als DPO, maar kunnen u ook bijstaan om GDPR compliant te worden, of om na te gaan in hoeverre u compliant bent.

GDPR gecertificeerd

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter bekend onder de Engelse afkorting GDPR) is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Alle bedrijven die met persoonsgegevens werken, moeten dit, vanaf dan doen volgens deze verordeningen.

Contactcenters maken veel gebruik van persoonsgegevens. Zij dienen vaak ook een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG, ook wel gekend als Data Protection Officer, DPO) aan te stellen. De DPO dient onafhankelijk van het management zijn/haar werk te kunnen uitvoeren. Wij bieden deze dienst dan ook aan als gecertificeerde, externe, onafhankelijke DPO.

Andere diensten

Daarnaast verlenen wij ook andere GDPR diensten, zoals bijvoorbeeld de verzorging van de communicatie en de opvolging indien betrokkenen hun rechten willen uitoefenen (bijvoorbeeld iemand wenst dat al zijn persoonsgegevens gewist worden). Hierbij wordt, volgens uw specifieke of een door ons aangeboden procedure, de communicatie met de betrokken persoon verzorgd en bijgehouden in een register.

Als verwerkingsverantwoordelijke is het belangrijk dat ook bedrijven, die in opdracht van jullie persoonsgegevens verwerken, uw verwerkers, dit doen volgens de regelgeving van de GDPR. Daarin kunnen wij het voortouw nemen of u bijstaan als opgeleide GDPR auditor.

Ook uw medewerkers dienen de regelgeving na te leven. Wij kunnen het voortouw nemen en bijvoorbeeld de nodige bewustmakingstrainingen voorzien en op regelmatige tijdstippen interne audits uitvoeren.

Onze medewerkers hebben de nodige certificaten behaald, zowel op het gebied van DPO als voor het uitvoeren van audits.

Tijd voor een goed gesprek?